Den køretøjshistoriske samling er drevet af foreningen Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Forening (HKSKHF) stiftet i 2010, foreningen er hjemmehørende på museet. Foreningen danner rammen om alle de aktiviteter der foregår på museet, dette i samarbejde med Artillerimuseet. I daglig tale omtales det hele som ”Pansermuseet”, ordet dækker både selve udstillingen og HKSKHF foreningen.

Ordet ’Hærens Kampskole’ indgår stadig i foreningens navn selv om HKS ikke eksister mere, dette af to årsager; foreningen er stiftet med det navn og navnet er en historisk arv hvor panser og HKS/Oksbøllejeren er tæt forbundet, dette videreformidles hermed i vores navn. Foreningen er nu tilknyttet Danske Artilleriregiment (DAR) på Oksbøl Kaserne.

Artilleriet er nu også en del af foreningen og på det seneste er der tilgået en del artilleri køretøjer.

Foreningen drives af frivillige kræfter og består af mennesker der enten har været, fortsat er eller måske aldrig har været ansat i forsvaret. Det styrende er; interessen for at bevarer og formidle et stykke unikt dansk kulturhistorie og kulturarv.

Foreningen formål er at indsamle, restaurere, vedligeholde og bevare militærhistoriske køretøjer, materiel og effekter, som har været benyttet af danske pansrede og artilleri enheder fra 1945 og frem. Det er endvidere foreningens formål, gennem egne udstillinger (Panser- og Artillerimuseet), besøgsvirksomhed og ved deltagelse i udadvendte aktiviteter, at medvirke til at formidle det danske panser- og artillerivåbens historie.

Køretøjerne er et rullende stykke historie som bør bevares, de militære køretøjer er af kulturhistorisk interesse for fremtiden. Et udtryk dels for teknisk formåen og tænkning, men også for vekslende militære opgaver og doktriner, igennem tiden.


Formand for HKSKHF: Peter Svane, major

Næstformand for HKSKHF: Bo Hagsten, pens. major

Brug vores Kontaktformular hvis du vil i kontakt.


Foreningen driver to websider:

  • www.pansermuseet.dk
    • Denne webside; offentlig info om foreningen, aktiviteter og udstillingen på Pansermuseet.
  • www.hkskhf.dk
    • Vores medlems webside, lukket info til medlemmer samt vores medlems billede/video/dokument/Kentaur arkiv.
Reklamefilm for Pansermuseet, 2015, Lavindsgaard Productions