Starten

Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Forening udspringer af den gamle samling af pansrede køretøjer, der indledningsvis fra 1969 var opstillet i den gamle Oksbøl Nordlejr.

I 1982 blev de flyttet ned i Oksbøl Sydlejren, på arealet omkring Panseralleen, ved den nybyggede Hærens Kampskole. Her var køretøjerne så opstillet. Man forsøgte hvert år at holde området pænt og køretøjerne præsentable.

Igennem en årrække holdt Oksbøllejren hver onsdag ’Åben lejr’, hvor offentligheden bl.a. fik adgang til Panseralleen, hvor udstillingen dannede en fin baggrund og sammenligning med Hærens nyere materiel som Oksbøllejeren også fremviste.

Der var på daværende tidspunkt også en udstilling af Warszawa-pagt køretøjer for enden af Palludan Müllers allé – der ligger i forlængelse af Panseralleen.

Sammen fungerede Warszawa-pagtudstillingen og udstillingen i Panseralleen i en årerække som læreplads, en god introduktion til eleverne på Hærens Kampskoles Kurser i panservåbenets oprindelse, baggrund og teknologiske udvikling.

Som årene gik, blev det dog sværere og sværere at holde udstilling og køretøjerne præsentable, lige som de i stor udstrækning blev ramt af nedbrud og erosion i medfør af vejrliget.

I årene omkring 2002 – 2005 forsøgte en kreds af interessenter omkring Hærens Kampskole og Blåvandshuk kommune, at etablere et militærmuseum på området mellem Oksbøl by og flyvepladsen ved Oksbøllejren. Dette arbejde kuldsejlede, da forsvaret ikke ville afgive den jord, hvorpå museet skulle være bygget.

I 2008 var situationen så alvorlig at hvis der ikke blev fundet en anden løsning med tag over køretøjerne, ville de reelt forsvinde – gå til og være tabt for eftertiden.

En anden løsning

I Oksbøl var der i mellemtiden etableret et Brandbilsmuseum v/Hans Jørn Marcussen. Museet var blevet stykket sammen af historisk brandmateriel og køretøjer fra en række samlinger, dette i nye lokaler på Industrivej i Oksbøl.

I efteråret 2008 indledtes forhandlinger med Brandbilsmuseet om et samarbejde.

Forhandlingerne resulterede samme år i at en kreds af initiativtagere overtog et ca. 900 m2 stort udstillingsareal i Brandbilsmuseet på Industrivej i Oksbøl. Dette blev starten på det museum som findes i dag.

Alle ressourcer gik til arbejdet med at opbygge det nye museum, og først i december 2010 blev der overskud til at stifte Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Forening (HKSKHF) – Den forening har nu ansvaret for samlingen.

Samme år besøgte 10.000 besøgende museet – året efter 12.600!

Sammenlægning med artilleriet

I 2020 stod Varde kommune med en opgave – find en ny placering til Artillerimuseet, der ellers havde til huse i det gamle jernstøberi i Varde by.

Samtidig havde Hans Jørn Marcussen annonceret en lukning af Brandbilsmuseet i Oksbøl. Dette førte til en aftale mellem Varde kommune og Hans Jørn Marcussen – først som en lejeaftale og derefter en overtagelse af bygningerne på Industrivej. Dermed var det en realitet at Pansermuseet og Artillerimuseet, nu blev placeret i samme bygningskompleks.

Pansermuseum’s-delen drives stadig af HKSKHF, mens Artillerimuseum’s-delen drives af Vardemuseerne, hvor Vardemuseerne står for den daglig praktik og kustoder samt en stor del af formidlingen på det kombinerede museum, mens der samarbejdes om udstillings opbygning osv.

De sammenbragte udstillinger kaldes nu for Panser- & Artillerimuseet.

Sammenlægningen af museerne, faldt også i tråd med, at Danske Artilleriregiment (DAR) nu er hjemmehørende på Oksbøl Kaserne.

Fremtiden

Det er aldrig nemt at se ind i fremtiden og se hvad den vil byde af muligheder.

Nationalmuseet har det formelle ansvar for at sikre en bevarelse af forsvarets, såvel som hærens historie for eftertiden.  Denne opgave kan Nationalmuseet ikke løse, uden bistand fra de mange historiske samlinger, som heldigvis findes rigtig mange steder i hæren og som fungere som videncentre. Herudover er Nationalmusset i særlig grad også pladsmæssigt udfordret, når det kommer til udstillinger af større genstande som eksempelvis kampvogne.

Der er derfor brug for udstillinger som vores “Pansermuseum”, hvis denne del af vores fælles historie skal fortælles. Og hvem ved? Måske hæren en dag måtte få et selvstændigt museum i Nymindegab, hvor vores samling naturligt kan indgå.

Køretøjerne og kanonerne

Pansermuseets og Artillerimuseets køretøjer/kanoner ejes af enten Forsvaret (FMI) eller Nationalmuseet, mens forskellige andre genstande er hentet fra Panser/Artillerimuseernes egne beholdninger, lånt fra andre museer eller private samlinger.